Persondataforordningen - gdpr

Jeg udarbejder altid en kontrakt, hvori jeg beskriver aftalen, brug af billeder/rettigheder m.v., som underskrives af begge parter, ved underskrift godkendes og accepteres følgende:

Originale billeder og e-mail adresse vil blive opbevaret på min PC med angivelse af fornavn og 1. bogstav i efternavn samt optagelsesdato. PC'en er sikret med kodeord og det er kun mig der har adgang til den. I tilfælde af tyveri, uretmæssig kopiering og bortkomst af fotografisk materiale eller anden årsag, kan ingen af kontraktens parter drages til ansvar for tredjemands misbrug af materiale. Billeder kan altid på forlangende blive slettet.

Charlotte Rambusch